Изведете производството
на по-високо ниво с ПРП

Намалете своите разходи и постигнете максимална продуктивност с високотехнологични решения, базирани на световни стандарти.

Изведете
производството на
по-високо ниво с ПРП

Намалете своите разходи и постигнете максимална продуктивност с високотехнологични решения, базирани на световни стандарти.

Профили в системата

Системата поддържа различни профили, отговарящи
на структурата във вашето предприятие.

Оператор

Профилът, чрез който се въвежда информацията за всеки производствен процес. Операторът извършва следните процеси:

 • Избор на поръчка от график
 • Отчетност на работно време
 • Отчетност на количество и време за изработка

Профили в системата

Системата поддържа различни профили, отговарящи на структурата във вашето предприятие.

Оператор

Профилът, чрез който се въвежда информацията за всеки производствен процес. Операторът извършва следните процеси:

 • Избор на поръчка от график
 • Отчетност на работно време
 • Отчетност на количество и време за изработка

Супервайзър

Профилът, който получава данните за изработеното количество и екипната продуктивност на всяка производствена смяна. Супервайзърът извършва следните процеси:

 • Следене на производствени показатели във всяка смяна
 • Валидиране на изработено количество
 • Проследимост на работните процеси в реално време

Супервайзър

Профилът, който получава данните за изработеното количество и екипната продуктивност на всяка производствена смяна. Супервайзърът извършва следните процеси:

 • Следене на производствени показатели във всяка смяна
 • Валидиране на изработено количество
 • Проследимост на работните процеси в реално време

Началник Цех

Профилът, който следи и ръководи дейността на цеха, съобразно утвърдения производствен план. Началник цех извършва следните процеси:

 • Анализ на показатели за продуктивност
 • Анализ на времето за производство
 • Анализ на екипната ангажираност

Началник Цех

Профилът, който следи и ръководи дейността на цеха, съобразно утвърдения производствен план. Началник цех извършва следните процеси:

 • Анализ на показатели за продуктивност
 • Анализ на времето за производство
 • Анализ на екипната ангажираност

Персонализирани профили

Поради това че всяко производство е уникално, софтуерът ПРП представя множество функционалности при изграждането на всеки потребителски профил. Вие ще има възможност да персонализирате достъпа и механизмите за управление, които желаете да бъдат включени във всеки един.

Персонализирани профили

Поради това че всяко производство е уникално, софтуерът ПРП представя множество функционалности при изграждането на всеки потребителски профил. Вие ще има възможност да персонализирате достъпа и механизмите за управление, които желаете да бъдат включени във всеки един.

Процес на интеграция

Системната интеграция е съвкупност от дейности, адресиращи определена бизнес нужда на клиента. Като етапи тя преминава през анализ на производството, хардуерна и софтуерна интеграция, обучение на персонала и поддръжка на системата, като целта е да бъде изградено персонализирано решение, което успешно да се интегрира в бизнес процесите на компанията.

Анализ на производството

Среща с представители на производството за изяснение на основните процеси и последователността на производствените задачи в него.

Хардуерна и Софтуерна интеграция

Бърза системна имплементация, заедно с хардуерна и софтуерна поддръжка.

Обучение на персонала

За оптимални резултати при ползване на системата, предлагаме обучение на персонала.

Получаване на персонализирани репорти

Получаване на данни в реално време, които ви позволяват лесно да организирате, управлявате и оптимизирате производствените си процеси.

Поддръжка на системата

Актуализация и сервизно обслужване с последната версия на софтуера.

Процес на интеграция

Системната интеграция е съвкупност от дейности, адресиращи определена бизнес нужда на клиента.

Анализ на производството

Среща с представители на производството за изяснение на основните процеси и последователността на производствените задачи в него.

Хардуерна и Софтуерна интеграция

Бърза системна имплементация, заедно с хардуерна и софтуерна поддръжка.

Обучение на персонала

За оптимални резултати при ползване на системата, предлагаме обучение на персонала.

Получаване на персонализирани репорти

Получаване на данни в реално време, които ви позволяват лесно да организирате, управлявате и оптимизирате производствените си процеси.

Поддръжка на системата

Актуализация и сервизно обслужване с последната версия на софтуера.

Система подходяща за интеграция
във всички производствени сфери

PRP е софтуер Manufacturing Execution Systems (MES), който може да използвате за моделиране, визуализация, оптимизация, глобално обновяване на данните в производствените процеси на всяко предприятие.

Интегрира се независимо от възрастта или функцията на машината.

Един продукт, който ще може да използвате за производство, поддръжка, качество и складовото стопанство.

Събраната информация предоставя данни, които могат да намалят разходите и увеличат изпълнението по поръчките.

Система позволяваща възможности за надграждане
и интеграция с ЕРП.

Система подходяща за интеграция
във всички производствени сфери

PRP е софтуер Manufacturing Execution Systems (MES), който може да използвате за моделиране, визуализация, оптимизация, глобално обновяване на данните в производствените процеси на всяко предприятие.

Интегрира се независимо от възрастта или функцията на машината.

Един продукт, който ще може да използвате за производство, поддръжка, качество и складовото стопанство.

Събраната информация предоставя данни, които могат да намалят разходите и увеличат изпълнението по поръчките.

Система позволяваща възможности за надграждане
и интеграция с ЕРП.