Създайте персонализирана
база данни в реално време

Повишете производителността и добива,
намалете оперативните разходи
и оптимизирайте работната ръка.

Създайте персонализирана база данни в реално време

Повишете производителността и добива, намалете оперативните разходи и оптимизирайте работната ръка.

Контрол на персонала

Сравнява ангажираността на всеки от персонала като предоставя инструментите и видимост за ефективно управление на всички екипи.

 • Pаботно време
 • Работната продуктивност на екипи
 • Ангажираност на персонала

Контрол на персонала

Сравнява ангажираността на всеки от персонала като предоставя инструментите и видимост за ефективно управление на всички екипи.

 • Pаботно време
 • Работната продуктивност на екипи
 • Ангажираност на персонала

Проследимост на поръчките

Отчита произведеното количество, като същевременно проследява статуса на поръчката, за да наблюдава работата и производителността на всяка производствена линия.

 • Планирано време за поръчка
 • Произведено количество
 • Статус на поръчката

Проследимост на
поръчките

Отчита произведеното количество, като същевременно проследява статуса на поръчката, за да наблюдава работата и производителността на всяка производствена линия.

 • Планирано време за поръчка
 • Произведено количество
 • Статус на поръчката

Машинен контрол

Автоматично събира и стандартизира данните от машинното оборудване като отчита продължителността и архивира всички видове стопове.

 • Следене на състояние
 • Видове стопове
 • Продължителност на стопове

Машинен контрол

Автоматично събира и стандартизира данните от машинното оборудване като отчита продължителността и архивира всички видове стопове.

 • Следене на състояние
 • Видове стопове
 • Продължителност на стопове

Показатели за ефективност

PRP показва ключови показатели за ефективност на
производството като:

Продължителност на производство по поръчка

Времето за смяна между
поръчките

OEE за времеви период

Показатели за ефективност

PRP показва ключови показатели за ефективност на
производството като:

Продължителност на производство по поръчка

Времето за смяна между поръчките

OEE за времеви период