Анализирайте производството
в реално време

Система за оптимизация
на производствения процес в
индустриални предприятия

Анализирайте производството
в реално време

Система за оптимизация
на производствения процес в
индустриални предприятия

Показатели за
ефективност

 • продължителност
  производство по поръчка
 • видове стопове
 • продължителност на
  стопове

Проследимост на
поръчките

 • планирано време за
  поръчка
 • произведено
  количество
 • статус на поръчка

Машинен контрол
в производството

 • следене на състояние
 • видове стопове
 • продължителност на
  стопове

Контрол на
персонала

 • работно време
 • работна продуктивност
  на екипи
 • ангаржираност на
  персонала

Показатели за ефективност

 • продължителност производство по поръчка
 • видове стопове
 • продължителност на стопове

Проследимост на поръчките

 • планирано време за поръчка
 • произведено количество
 • статус на поръчка

Контрол на машините

 • следене на състояние
 • видове стопове
 • продължителност на стопове

Контрол на персонала

 • работно време
 • работна продуктивност на екипи
 • ангаржираност на персонала

Ключови показатели
за ефективност

 • Средно времетраене на стоп
 • Почасова диаграма на
  производителността на линията
 • ОЕЕ за даден времеви период
 • Идеална скорост на изпълнение
 • Производителност на екипи

Ключови показатели
за ефективност

 • Средно времетраене на стоп
 • Почасова диаграма на
  производителността на линията
 • ОЕЕ за даден времеви период
 • Идеална скорост на изпълнение
 • Производителност на екипи

Профили в системата

Системата поддържа различни профили, отговарящи
на структурата във вашето предприятие.

Видове профили

 • Профил на Оператор
 • Профил на Супервайзър
 • Профил на Началник цех

Персонализирани профили

Поради това че всяко производство е уникално, софтуерът ПРП представя множество функционалности при изграждането на всеки потребителски профил. Вие ще има възможност да персонализирате достъпа и механизмите за управление, които желаете да бъдат включени във всеки един.

Профили в системата

Системата поддържа различни профили, отговарящи
на структурата във вашето предприятие.

Видове профили

 • Профил на Оператор
 • Профил на Супервайзър
 • Профил на Началник цех

Персонализирани профили

Поради това че всяко производство е уникално, софтуерът ПРП представя множество функционалности при изграждането на всеки потребителски профил. Вие ще има възможност да персонализирате достъпа и механизмите за управление, които желаете да бъдат включени във всеки един.

Процес на интеграция

Елиминира използването на документация под
формата на хартия. Предоставя всички полезни данни
за машини, системи и ръчни работни станции
в реално време.

Анализ на
производството

Хардуерна и
софтуерна
интеграция

Обучение на
персонала

Събиране на
данни

Получаване на персонализирани
репорти

Процес на интеграция

Елиминира използването на документация под формата на хартия. Предоставя всички полезни данни за машини, системи и ръчни работни станции в реално време.

Анализ на
производството

Хардуерна и
софтуерна
интеграция

Обучение на
персонала

Събиране на
данни

Получаване на персонализирани
репорти

Често задавани въпроси

Системата осигурява изключително точен отчет и справка за броя на произведени единици на час спрямо планирания за определената поръчка, процент на качество– колко от произведените единици са годни и общ коефициент на ефективност, който дава окончателна информация каква е била ефективността за определен период от време на машина/работен център или дивизия.

Често задавани въпроси

Системата осигурява изключително точен отчет и справка за броя на произведени единици на час спрямо планирания за определената поръчка, процент на качество– колко от произведените единици са годни и общ коефициент на ефективност, който дава окончателна информация каква е била ефективността за определен период от време на машина/работен център или дивизия.

Попълнете нашата контактна форма

Попълнете нашата
контактна форма